top of page
Zjos Mezvis 2.jpg

ZJOS MEYVIS.

Krajina,
Krajine so pogosto hitri posnetki, ki jih s fotoaparatom zabeležim na sprehodih. Potem izberem samo fragment. Delo ponavadi izvedem z akrilno barvo na platno. Krajino tako predrugačim, spremenim, kot komponist, ki zapiše novo partituro. Slika je spremenjena podoba idilične krajine, ki je bila predhodno fotografirana. Z umetniškim delom izpovem potrebo po označitvi spiritualnega naboja, ki ga ima v sebi narava. Tako likovno delo nezavedno poveže dosegljivo z nedosegljivim.

bottom of page